Nuo 2019-05-13 Kauno Milikonių progimnazija įgyvendina „The Duke of
Edinburgh‘s International Award“ (DofE) tarptautinę programą, su tikslu ugdyti
atsakingą už savo tobulėjimą, smalsų, kūrybišką, gebantį aktyviai prisidėti prie
bendruomenės gyvenimo pilietį.
DofE programa – tai iš Edinburgo atkeliavusi asmeninio augimo programa,
Lietuvoje nuo 2006 metų sėkmingai įgyvendinama organizacijose dirbančiose su 14-
24 metų jaunimu. Kauno Milikonių progimnazija taikydama šią programą skatina
kūrybiškumo, mokėjimo mokytis, bendruomeniškumo, socialinės ir pilietinės
kompetencijų bei sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo.
Nauda dalyviams
Dalyvaudami DofE apdovanojimų programoje jaunuoliai išsikelia individualius
asmeninio tobulėjimo tikslus ir savo laisvalaikiu siekia jų. Mūsų progimnazijoje
programą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja Ramunė Baltrušaitienė. Programą
vykdo socialinė pedagogė Ernesta Petrauskienė ir Inga Vokietaitienė. Tai pat žygių
programos daliai vadovauja DofE žygių instruktorius mokytojas Gediminas Grėsius.
DofE vadovo pagrindinis tikslas yra padėti jaunuoliui drauge įvertinti jo pokyčius
bei išmokti nepalūžti padarius klaidas.
Programa pagal amžių yra išskirstoma į tris pagrindinius lygius, kuriuos įgyvendinus
gaunamas įgūdžių ir nuopelnų įvertinimo sertifikatas kartu su lygio ženkleliu. Šios
programos sertifikatas yra pripažįstamas tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse.
Dalyvaujant DofE programoje dalyviui suteikiamos galimybės:
• Susirasti naujų draugų;
• Mokytis tolerancijos savo komandos draugų atžvilgiu;
• Išmėginti veiklas, kurių dar nėra mėginę;
• Geriau susipažinti su savo stiprybėmis ir silpnybėmis;
• Patirti nuotykių;
• Pasiruošti tolimesniems savo gyvenimo etapams.
DofE apdovanojimai yra ypatingai vertinami darbdavių, nes parodo jaunuolių
gebėjimą motyvuoti save, mokytis iš patirties bei efektyviai planuoti savo veiklą.

Plačiau apie programą Lietuvoje – www.dofe.lt
Plačiau apie programą Pasaulyje – www.intaward.org

Susitikimai su programos vadove vyksta 234 kab.
Antradieniais 13:50 – 14:35
Ketvirtadieniais 11:40 – 12:00