Vienas iš svarbiausių Geros mokyklos aspektų yra „Asmenybės ūgtis“. Ją apibūdina šie bruožai: asmenybės branda, pasiekimai, pažanga.

Progimnazijos mokytojų komanda sudarė Asmeninės ūgties knygeles, skirtas 1-4 kl. ir 5-8 kl. mokinių individualios pažangos stebėjimui. Knygelių išleidimas finansuotas projekto „Kokybės krepšelis“ lėšomis.

 

1-4 kl. Asmeninė ūgtis

https://read.bookcreator.com/wM2dGCfI0TU2KL7AdIMjCCRD86l1/p-loezS8SUaMNKfZwZvtgw

 

5-8 kl. Asmeninė ūgtis

https://read.bookcreator.com/wM2dGCfI0TU2KL7AdIMjCCRD86l1/DkvNOMwFSbO313CgyCC1rg