Veiklos sritys
2017-09-01

Kauno Milikonių progimnazijos veiklos sritys:

Progimnazijos veiklos sritis – švietimas. Veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“):

1. pagrindinės švietimo veiklos rūšys:

1.1. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

1.2. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

2. kitos švietimo veiklos rūšys:

2.1. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

2.2. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

2.3. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

2.4. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

2.5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

3. kitos ne švietimo veiklos rūšys:

3.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

3.2. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.

4. Mokykloje gali būti teikiamos mokamos paslaugos, kurių įkainiai nustatomi pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.