Misija ir vizija

MOKYKLOS VIZIJA

Moderni, patraukli, atvira pozityviai kaitai mokykla, auginanti kiekvieną mokinį sėkmei pagal jo gebėjimus.

MOKYKLOS MISIJA

Teikti kiekvienam mokiniui kokybišką priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį (I dalies) išsilavinimą saugioje, bendradarbiaujančioje, tyrinėjančiam kūrybiškam mokymuisi atviroje, dinamiškoje aplinkoje, padedant mokiniui įgyti būtinas kompetencijas sėkmingam tolesniam mokymuisi.