Misija ir vizija

MOKYKLOS VIZIJA

Nuolat besimokanti, saugi, sudaranti sąlygas mokiniams atskleisti savo gebėjimus progimnazija, kurioje kiekvienas mokinys gali sėkmingai mokytis, veikti, kurti.

MOKYKLOS MISIJA

Teikti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo I dalies išsilavinimą saugioje, jaukioje, šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis aprūpintoje aplinkoje, didelį dėmesį skiriant  socialiniam ir kultūriniam asmenybės ugdymui.