Mokytojai
2015-08-28

Laisvų pedagogų darbo vietų nėra.

Milikonių pagrindinės mokyklos mokytojų sąrašas

2015-2016 m.m.

 

Vardas, pavardė Išsilavinimas Įgyta specialybė Dėstomas dalykas Pareigos el.paštas;
telefono nr.
Jolanta Andziulienė aukštasis Dailininko pedagogo Dailė 8 37 37 75 24
Audronė Babajan aukštasis Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo Lietuvių kalba internas1@yahoo.com
8 37 37 75 24
Vida Bagdanskienė aukštasis Matematikos ir fizikos mokytojo Matematika 8a klasės vadovė vidabagdmil@gmail.com
8 37 37 75 24
Albinas Bagdonas aukštasis Fizikos dėstytojo Fizika albinasbagdonas@gmail.com
8 37 37 75 24
Jolanta Balandienė aukštasis Anglų kalbos ankstyvojo ugdymo mokytojo Anglų kalba 2d klasės vadovė jolanta.balandiene@gmail.com
8 37 37 75 24
Ramunė Baltrušaitienė aukštasis-magistras Geografijos mokytojo Geografija 7a klasės vadovė; metodinės grupės pirmininkė baltrusaitiene.ram2005@gmail.com
8 37 37 75 24
Asta Baronaitė aukštasis Pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas 4b klasės vadovė 8 37 37 75 24
Tatjana Bazeikina aukštasis Rusų kalbos ir literatūros mokytojo Rusų kalba 7b klasės vadovė 8 37 37 75 24
Danutė Brazienė aukštasis Pradinių klasių mokytojo; biologijos mokytojo Pradinis ugdymas 1a klasės vadovė 8 37 37 75 24
Ilona Bubnelienė aukštasis Bibliotekininko-bibliografo; anglų kalbos mokytojo Anglų kalba 9a klasės vadovė ilonab@centras.lt
8 37 37 75 24
Violeta Bučinskienė aukštasis Anglų kalbos ir literatūros dėstytojo Anglų kalba 8 37 37 75 24
Aušra Černiauskaitė aukštasis lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo Lietuvių kalba 7c klasės vadovė 8 37 37 75 24
Jūratė Čiapienė aukštasis-magistras Geografijos dėstytojo; mokyklinės psichologijos konsultanto Geografija, gamta ir žmogus ciapienejurate@gmail.com
8 37 37 75 24
Rima Eitmantienė aukštasis Matematikos mokytojo Matematika 6b klasės vadovė Irishsetter@one.lt
8 37 37 75 24
Dalia Grėbliūnienė aukštasis Istorijos ir tarptautinės teisės specialisto Istorija 8c klasės vadovė;

metodinės grupės pirmininkė

8 37 37 75 24
Jūratė Jarušaitienė aukštasis Kūno kultūros dėstytojo Kūno kultūra jurate.jarusaitiene@gmail.com
8 37 37 75 24
Gitana Jodikienė aukštasis Anglų kalbos ir pedagogikos Anglų kalba 5b klasės vadovė gjodikiene@yahoo.com
8 37 37 75 24
Joana Juodkojienė aukštasis Matematikos mokytojo Matematika 8 37 37 75 24
Jūratė Milkevičienė aukštasis Istorijos ir pedagogikos Istorija 8b klasės vadovė sirenester@gmail.com
8 37 37 75 24
Rasa Katalynienė aukštasis Pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos Pradinis ugdymas 3c klasės vadovė rasalaimute@gmail.com
8 37 37 75 24
Rita Križinauskienė aukštasis Pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas 1d klasės vadovė 8 37 37 75 24
Rasa Kundrotienė aukštasis Muzikos mokytojo Muzika rasakundrotas@one.lt
8 37 37 75 24
Daiva Kunskienė aukštesnysis Katalikų religijos mokytojo Tikyba pupulizzz@gmail.com
8 37 37 75 24
Vilma Lenzienė aukštasis-magistras Kūno kultūros dėstytojo Kūno kultūra 8 37 37 75 24
Edvardas Liniovas aukštasis-magistras Energetikos vadybos; pedagoginės studijos; Informacinės technologijos edward555@one.lt
informatikos inžinerijos 8 37 37 75 24
Erika Liutkevičienė aukštasis Pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas 1c klasės vadovė erikapocta@gmail.com
8 37 37 75 24
Audronė Macijauskienė aukštasis Romanų-germanų k. ir lit. dėstytoja Anglų kalba audrone.macijauskiene@gmail.com
8 37 37 75 24
Lolita Maleckienė aukštasis- magistras Psichologijos bakalauras; psichologijos magistrantūra Psichologė lolita.maleckiene@gmail.com
8 37 37 75 24
Janina Mandravickienė aukštasis Pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas 4a klasės vadovė; metodinės grupės pirmininkė janinamand@yahoo.com
8 37 37 75 24
Virginija Matakienė aukštasis Rusų kalbos ir literatūros mokytojo; pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas 1b klasės vadovė virginija_m@yahoo.com
8 37 37 75 24
Vilma Matoškienė aukštasis Rusų kalbos ir literatūros ir psichologijos mokytojo Rusų kalba vilma_matoskiene@yahoo.com
8 37 37 75 24
Rasa Mažeikienė aukštasis Vokiečių kalbos filologo, anglų kalbos mokytojo Anglų kalba rasa_mazeikiene@yahoo.com
8 37 37 75 24
Elena Miliauskienė aukštasis Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos, pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas 3a klasės vadovė elena.miliauskiene@gmail.com
8 37 37 75 24
Lina Minkevičienė aukštasis Chorinio dirigavimo Muzika 8 37 37 75 24
Joana Norvaišienė aukštasis Pradinių kl. mokytoja Technologijos joananorvaisiene@yahoo.com
8 37 37 75 24
Teresė Paimbrekienė aukštasis Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo bibliotekininkė 8 37 37 75 24
Eglė Paliliūnaitė aukštasis Fizikos mokytojo; informatikos mokytojo Fizika, informatika egle.paliliunaite@jkm.lt
8 37 37 75 24
Vilija Peterienė aukštasis-magistras Kūno kultūros dėstytojo; edukologijos magistro kvalifikacija Kūno kultūra 8 37 37 75 24
Birutė Prekevičiūtė-Meškauskienė aukštasis vadybos ir verslo administravimas dramos būrelio vadovė 8 37 37 75 24
Jolita Ražinskienė aukštasis Matematikos mokytojo Matematika 8 37 37 75 24
Jolanta Reklaitienė aukštasis Pradinių klasių mokytojo; anglų kalbos mokytojo Anglų kalba 8 37 37 75 24
Jolita Ryzgelienė aukštasis Chemijos-biologijos mokytojo Chemija jolryzgmil@gmail.com
8 37 37 75 24
Vilma Rozenbergienė aukštasis specialiojo pedagogo ir logopedo Logopedė 8 37 37 75 24
Eugenijus Skirgaila aukštasis Biologijos ir žemės ūkio pagrindų mokytojo Biologija 8 37 37 75 24
Rimunda Stanienė aukštasis Rusų kalbos ir literatūros dėstytojo; pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas 3b klasės vadovė rimindas@gmail.com
8 37 37 75 24
Asta Stanislovaitytė aukštasis Pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas 2a klasės vadovė astastan@yahoo.com
8 37 37 75 24
Violeta Sventkauskienė aukštasis Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo Lietuvių kalba violeta15764@yahoo.com
8 37 37 75 24
Marytė Ščerbavičienė aukštasis-magistras Matematikos mokytojo, edukologijos mokslų magistrė Socialinė pedagogė 8 37 37 75 24
Skaidra Šergalienė aukštasis Vokiečių kalbos mokytojo Vokiečių kalba 8 37 37 75 24
Vilija Šilkūnienė aukštasis Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo Būrelio vadovė 8 37 37 75 24
Jolanta Šimkonienė aukštasis Vokiečių kalbos mokytojo Vokiečių kalba 6a klasės vadovė jolanta_sim@yahoo.com
8 37 37 75 24
Liudmila Štaupienė aukštasis Pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos Pradinis ugdymas bibliotekos vedėja s.liuda@gmail.com
8 37 37 75 24
Birutė Ulanavičienė aukštasis Piešimo, braižybos ir darbų mokytojo Dailė metodinės grupės pirmininkė birrutee@gmail.com
8 37 37 75 24
Irena Valainienė aukštasis Defektologijos, pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas 2b klasės vadovė trenavala@gmail.com
8 37 37 75 24
Jūratė Valatavičienė aukštasis Pradinių klasių mokytojo Priešmokyklinis ugdymas 8 37 37 75 24
Violeta Varnelienė aukštasis Filologo, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo, pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas 2c klasės vadovė violetavarneliene@gmail.com
8 37 37 75 24
Lina Vėjienė aukštasis Socialinio pedagogo;

kūno kultūros mokytojo šokio specailizacija

Būrelio vadovė lina.balnanosyte@gmail.com
8 37 37 75 24
Inga Vokietaitienė aukštasis Anglų kalbos mokytojos Anglų kalba metodinės grupės pirmininkė;

mokyklos tarybos pirmininkė

inga.danusaite@gmail.com
8 37 37 75 24
Asta Volbergienė aukštasis-magistras Lietuvių literatūros magistro kvalifikacinis laipsnis Lietuvių kalba 5a klasės vadovė asvo28@yahoo.com
8 37 37 75 24
Laima Vosylienė aukštasis Pagalbinės mokyklos mokytoja ir logopedė Spec. pedagogė 8 37 37 75 24
Genovaitė Zimnickienė aukštasis Chemijos ir biologijos dėstytojo Biologija ir chemija 6c klasės vadovė genovaite.zimnickiene@gmail.com
8 37 37 75 24
Laima Zumarienė aukštasis Pradinio mokymo ir darbinio mokymo Technologijos 10a klasės vadovė laimazumariene@yahoo.com
8 37 37 75 24
Polina Žemaitienė aukštasis-magistras Bibliotekininkystės-bibliografijos, praktinės filosofijos magistrantūra Etika, filosofija 5c klasės vadovė; metodinės grupės pirmininkė pitija43@gmail.com
8 37 37 75 24