Mokytojai
2017-10-01

Laisvų mokytojų darbo vietų šiuo metu nėra.

Milikonių progimnazijos mokytojų sąrašas

2017-2018 m.m.

Vardas, pavardė Išsilavinimas Įgyta specialybė Dėstomas dalykas Pareigos el.paštas;
telefono nr.
Ovidijus Antanaitis aukštasis Ekonomikos bakalauras Karatė būrelis    8 37 37 75 24
Audronė Babajan aukštasis Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo Lietuvių kalba   internas1@yahoo.com

8 37 37 75 24

Vida Bagdanskienė aukštasis Matematikos ir fizikos mokytojo Matematika   vidabagdmil@gmail.com

8 37 37 75 24

Jolanta Balandienė aukštasis Anglų kalbos ankstyvojo ugdymo mokytojo Anglų kalba 4d klasės vadovė jolanta.balandiene@gmail.com

8 37 37 75 24

Ramunė Baltrušaitienė aukštasis

magistras

Geografijos mokytojo; edukologijos magistro Geografija   baltrusaitiene.ram2005@gmail.com

8 37 37 75 24

Asta Baronaitė aukštasis Pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas 2b klasės vadovė 8 37 37 75 24
Tatjana Bazeikina aukštasis Rusų kalbos ir literatūros mokytojo Rusų kalba   8 37 37 75 24
Danutė Brazienė aukštasis Pradinių klasių mokytojo; biologijos mokytojo Pradinis ugdymas 3a klasės vadovė 8 37 37 75 24
Ilona Bubnelienė aukštasis Bibliotekininko-bibliografo; anglų kalbos mokytojo Anglų kalba 5c klasės vadovė ilonabubneliene@yahoo.com

8 37 37 75 24

 Jolanta Cibulskienė  aukštasis magistras  pradinių klasių mokytojo; edukologijos magistro Pradinis ugdymas 1d klasės vadovė  8 37 37 75 24
Aušra Černiauskaitė aukštasis lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo Lietuvių kalba 5a klasės vadovė 8 37 37 75 24
Jurga Čepkutė aukštasis  pradinių klasių mokytojo ir pagrindinės muzikos mokytojo Pradinis ugdymas 2e klasės vadovė 8 37 37 75 24

 

Rima Eitmantienė aukštasis Matematikos mokytojo Matematika 8b klasės vadovė Irishsetter@one.lt

8 37 37 75 24

Dalia Grėbliūnienė aukštasis Istorijos ir tarptautinės teisės specialisto Istorija   8 37 37 75 24
Gediminas

Grėsius

aukštasis

magistras

Geografijos ir istorijos mokytojo;

žurnalistikos magistro laipsnis

Geografija   gediminas.gresius@gmail.com
Jūratė Jarušaitienė aukštasis Kūno kultūros dėstytojo Kūno kultūra   jurate.jarusaitiene@gmail.com

8 37 37 75 24

Gitana Jodikienė aukštasis Anglų kalbos ir pedagogikos Anglų kalba 7b klasės vadovė gjodikiene@yahoo.com

8 37 37 75 24

Joana Juodkojienė aukštasis Matematikos mokytojo Matematika  6b klasės vadovė 8 37 37 75 24
 
Jūratė Milkevičienė aukštasis Istorijos ir pedagogikos Istorija   sirenester@gmail.com

8 37 37 75 24

Rasa Katalynienė aukštasis Pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos Pradinis ugdymas 1c klasės vadovė rasalaimute@gmail.com
  8 37 37 75 24
Rita Križinauskienė aukštasis Pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas 3d klasės vadovė; metodinės grupės pirmininkė 8 37 37 75 24
Rasa Kundrotienė aukštasis Muzikos mokytojo Muzika   rasakundrotas@one.lt

8 37 37 75 24

Daiva Kunskienė aukštesnysis Katalikų religijos mokytojo Tikyba   pupulizzz@gmail.com

8 37 37 75 24

Vilma Lenzienė aukštasis magistras Kūno kultūros dėstytojo Kūno kultūra   8 37 37 75 24
Edvardas Liniovas aukštasis-magistras Energetikos vadybos; pedagoginės studijos; Informacinės technologijos   edward555@one.lt

8 37 37 75 24

informatikos inžinerijos
Erika Liutkevičienė aukštasis Pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas 3c klasės vadovė erikapocta@gmail.com

8 37 37 75 24

Audronė Macijauskienė aukštasis Romanų-germanų k. ir lit. dėstytoja Anglų kalba   audrone.macijauskiene@gmail.com

8 37 37 75 24

Lolita Maleckienė aukštasis- magistras Psichologijos bakalauras; psichologijos magistrantūra Psichologė   lolita.maleckiene@gmail.com

8 37 37 75 24

Janina Mandravickienė aukštasis Pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas 2a klasės vadovė janinamand@yahoo.com

8 37 37 75 24

Virginija Matakienė aukštasis Rusų kalbos ir literatūros mokytojo; pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas 3b klasės vadovė virginija_m@yahoo.com

8 37 37 75 24

Vilma Matoškienė aukštasis Rusų kalbos ir literatūros ir psichologijos mokytojo Rusų kalba   vilma_matoskiene@yahoo.com

8 37 37 75 24

Rasa Mažeikienė aukštasis Vokiečių kalbos filologo, anglų kalbos mokytojo Anglų kalba 5b klasės vadovė rasa_mazeikiene@yahoo.com

8 37 37 75 24

Elena Miliauskienė aukštasis Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos, pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas 1a klasės vadovė elena.miliauskiene@gmail.com
8 37 37 75 24
Lina Minkevičienė aukštasis Chorinio dirigavimo Muzika   8 37 37 75 24
Joana Norvaišienė aukštasis Pradinių kl. mokytoja Technologijos   joananorvaisiene@yahoo.com

8 37 37 75 24

Teresė Paimbrekienė aukštasis Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo Bibliotekininkė   8 37 37 75 24
Eglė Paliliūnaitė aukštasis Fizikos mokytojo; informatikos mokytojo Fizika, informatika   egle.paliliunaite@jkm.lt

8 37 37 75 24

Gina Paulavičienė  aukštasis  Pradinių klasių mokytojo  Pradinis ugdymas  2d klasės vadovė  8 37 37 75 24
Vilija Peterienė aukštasis-magistras Kūno kultūros dėstytojo; edukologijos magistro kvalifikacija Kūno kultūra   vilija72@yahoo.com

 

8 37 37 75 24

Ernesta Petrauskienė aukštasis-

magistras

Kūno kultūros mokytojo; edukologijos (specializacija –socialinė pedagogika) magistro kvalifikacija Socialinė pedagogė   8 37 37 75 24
Daiva Pranevičienė  aukštasis  Pradinių klasių mokytojo  Pradinis ugdymas 1e klasės vadovė  8 37 37 75 24

daiva.praneviciene@gmail.com

Birutė Prekevičiūtė-Meškauskienė aukštasis vadybos ir verslo administravimas Dramos būrelis   8 37 37 75 24
Jolanta Reklaitienė aukštasis Pradinių klasių mokytojo; anglų kalbos mokytojo Anglų kalba  5c klasės vadovė;

metodinės grupės pirmininkė

jolantarek@gmail.com

 

8 37 37 75 24

Jolita Ryzgelienė aukštasis Chemijos-biologijos mokytojo Chemija   jolryzgmil@gmail.com

8 37 37 75 24

Vilma Rozenbergienė aukštasis specialiojo pedagogo ir logopedo Logopedė   vilmarozenberge@gmail.com

 

8 37 37 75 24

Rimunda Stanienė aukštasis Rusų kalbos ir literatūros dėstytojo; pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas 1b klasės vadovė rimundas@gmail.com

8 37 37 75 24

Asta Stanislovaitytė aukštasis Pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas 4a klasės vadovė asta.stanislovaityte@milikoniai.lt

8 37 37 75 24

 Eglė Straleckaitė-Daugėlė  aukštasis  Šokio mokytojo  Šokis  Vaiko auginimo atostogose  8 37 37 75 24
Violeta Sventkauskienė aukštasis Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo Lietuvių kalba   violeta15764@yahoo.com

8 37 37 75 24

Vilma Šambaravičienė aukštasis Pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas  1f  klasės vadovė 8 37 37 75 24

rimantas13@inbox.lt

Vilija Šilkūnienė aukštasis Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo Šokis   8 37 37 75 24
Jolanta Šimkonienė aukštasis Vokiečių kalbos mokytojo Vokiečių kalba 8a klasės vadovė jolanta_sim@yahoo.com

8 37 37 75 24

Liudmila Štaupienė aukštasis Pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas bibliotekos vedėja s.liuda@gmail.com

8 37 37 75 24

Birutė Ulanavičienė aukštasis Piešimo, braižybos ir darbų mokytojo Dailė metodinės grupės pirmininkė birrutee@gmail.com

8 37 37 75 24

Rasa Valackaitė-

Pranckūnienė

aukštasis

magistras

Teologijos bakalauras;

religijos mokslų magistras

Tikyba   rasele.vp@gmail.com

8 37 37 75 24

Irena Valainienė aukštasis Defektologijos, pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas 4b klasės vadovė trenavala@gmail.com

8 37 37 75 24

Jūratė Valatavičienė aukštasis Pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas  2c klasės vadovė 8 37 37 75 24
Violeta Varnelienė aukštasis Filologo, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo, pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas 4c klasės vadovė violetavarneliene@gmail.com

8 37 37 75 24

Lina Vėjienė aukštasis Socialinio pedagogo; kūno kultūros mokytojo šokio specializacija Šokis   lina.balnanosyte@gmail.com

8 37 37 75 24

Inga Vokietaitienė aukštasis Anglų kalbos mokytojos Anglų kalba 6a klasės vadovė; mokyklos tarybos pirmininkė inga.danusaite@gmail.com

8 37 37 75 24

Asta Volbergienė aukštasis-magistras Lietuvių literatūros magistro kvalifikacinis laipsnis Lietuvių kalba 7a klasės vadovė; metodinės grupės pirmininkė asvo28@yahoo.com

8 37 37 75 24

Laima Vosylienė aukštasis Pagalbinės mokyklos mokytoja ir logopedė Spec. pedagogė   8 37 37 75 24
Genovaitė Zimnickienė aukštasis Chemijos ir biologijos dėstytojo Biologija ir chemija   genovaite.zimnickiene@gmail.com

8 37 37 75 24

Laima Zumarienė aukštasis Pradinio mokymo ir darbinio mokymo Technologijos   laimazumariene@yahoo.com

8 37 37 75 24

Polina Žemaitienė aukštasis-magistras Bibliotekininkystės-bibliografijos, praktinės filosofijos magistrantūra Etika, filosofija 7c klasės vadovė; metodinės tarybos pirmininkė pitija43@gmail.com

8 37 37 75 24

Vanda Žėkienė aukštasis Fizinio auklėjimo dstytojo – trenerio Mokytojo padėjėja   8 37 37 75 24
Daiva Žibienė aukštasis Lietuvių kalbos mokytojo Priešmokyklinis

ugdymas

PUG mokytoja 8 37 37 75 24

zibiene.daiva@gmail.com