Mokytojai, laisvos darbo vietos
2022-04-31

 

Informacija korepetitoriams ir laisvai samdomiems mokytojams

Milikonių progimnazijos mokytojų sąrašas

2021-2022 m.m.

Vardas, pavardė Išsilavinimas Įgyta specialybė Dėstomas dalykas Funkcijos el.paštas; telefono Nr.

Ovidijus Antanaitis

aukštasis

Ekonomikos bakalauras

Karatė būrelis

 

ovidijus.antanaitis@gmail.com

8 37 37 75 24

Audronė Babajan

aukštasis

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo

Lietuvių kalba

 VGK narė;

mokyklos tarybos narė

internas1@yahoo.com

8 37 37 75 24

Jolanta Balandienė

aukštasis

pradinių klasių mokytojo;

Anglų kalbos ankstyvojo ugdymo mokytojo

Pradinis ugdymas

 

Anglų kalba

4d klasės vadovė

jolanta.balandiene@gmail.com

8 37 37 75 24

Ramunė Baltrušaitienė

aukštasis

magistras

Geografijos mokytojo; edukologijos magistro

Geografija

 direktoriaus pavaduotoja ugdymui

baltrusaitiene.ram2005@gmail.com

8 37 37 75 24

Vida Barysienė

aukštasis

Pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos

Pradinis ugdymas

4e klasės vadovė

vbarysiene@gmail.com

8 37 37 75 24

Asta Baronaitė

aukštasis

Pradinių klasių mokytojo

Pradinis ugdymas

2b klasės vadovė

rasyk.laukiu@yahoo.com

8 37 37 75 24

Jurgita Bartainienė

aukštasis

vaikystės pedagogika; anglų kalbos mokytojo

Anglų kalba

6c klasės vadovė

jurga.bart@gmail.com
8 37 37 75 24

Tatjana Bazeikina

aukštasis

Rusų kalbos ir literatūros mokytojo

Rusų kalba

 

tania.bazeikina@gmail.com
8 37 37 75 24

Danutė Brazienė

aukštasis

Pradinių klasių mokytojo; biologijos mokytojo

Pradinis ugdymas

3a klasės vadovė

brazdana@gmail.com

8 37 37 75 24

Ilona Bubnelienė

aukštasis

Bibliotekininko-bibliografo; anglų kalbos mokytojo

Anglų kalba

 5d klasės vadovė;

metodinės grupės pirmininkė

ilonabubneliene@yahoo.com

8 37 37 75 24

Jolanta Cibulskienė

aukštasis

magistras

pradinių klasių mokytojo; edukologijos magistro

Pradinis ugdymas

1d klasės vadovė

cibulskiene.jolanta@gmail.com

8 37 37 75 24

Aušra Černiauskaitė

aukštasis

lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo

Lietuvių kalba

 

ausriuke0128@gmail.com

8 37 37 75 24

 Roberta Dronseikaitė

 aukštasis

 Politikos mokslų gretutinė studijų programa;

Istorijos studijų programa

 Istorija

5f  klasės vadovė

dronseikaiter@gmail.com

8 37 377524

Rima Eitmantė

aukštasis

Matematikos mokytojo

Matematika

8b klasės vadovė

Irishsetter@one.lt

8 37 37 75 24

Zita Garuolienė

aukštasis

Matematikos mokytojo

Matematika

metodinės grupės pirmininkė

zita.garuoliene@gmail.com

8 37 37 75 24

Dalia Grėbliūnienė

aukštasis

Istorijos ir tarptautinės teisės specialisto

Istorija

6a klasės vadovė

dalia.grebliuniene@milikoniai.lt

8 37 37 75 24

Gediminas Grėsius

aukštasis

magistras

Geografijos ir istorijos mokytojo;

žurnalistikos magistro laipsnis

Geografija

 

8 37 37 75 24

gediminas.gresius@gmail.com

Jūratė Jarušaitienė

aukštasis

Kūno kultūros dėstytojo

Fizinis ugdymas

5e klasės vadovė

jurate.jarusaitiene@gmail.com

8 37 37 75 24

Gitana Jodikienė

aukštasis

Anglų kalbos ir pedagogikos

Anglų kalba

7b klasės vadovė; mokyklos tarybos pirmininkė

gjodikiene@yahoo.com

8 37 37 75 24

Joana Juodkojienė

aukštasis

Matematikos mokytojo

Matematika

 6b klasės vadovė

joana.dienynas@gmail.com

8 37 37 75 24

Rasa Katalynienė

aukštasis

Pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos

Pradinis ugdymas

1c klasės vadovė

rasalaimute@gmail.com

Birutė Kavaliauskienė

aukštasis

magistras

Matematikos mokytojo; matematikos magistro

Matematika

6e klasės vadovė

vidabagdmil@gmail.com

8 37 37 75 24

Rita Križinauskienė

aukštasis

Pradinių klasių mokytojo

Pradinis ugdymas

3d klasės vadovė

ritakrizinauskiene@gmail.com

8 37 37 75 24

Rasa Kundrotienė

aukštasis

Muzikos mokytojo

Muzika

 

rasakundrotas@one.lt

8 37 37 75 24

Daiva Kunskienė

aukštesnysis

Katalikų religijos mokytojo

Tikyba

 

pupulizzz@gmail.com

8 37 37 75 24

Vilma Lenzienė

aukštasis

magistras

Kūno kultūros dėstytojo

Fizinis ugdymas

 

vilma.lenziene@gmail.com

8 37 37 75 24

Edvardas Liniovas

aukštasis

magistras

Energetikos vadybos; pedagoginės studijos; informatikos inžinerijos

Informacinės technologijos

 

edvardas.liniovas@milikoniai.lt
8 37 37 75 24

Erika Liutkevičienė

aukštasis

Pradinių klasių mokytojo

Pradinis ugdymas

3c klasės vadovė

 

 

erikapocta@gmail.com

8 37 37 75 24

Lolita Maleckienė

aukštasis

magistras

Psichologijos bakalauras; psichologijos magistrantūra

Psichologė

 VGK narė

lolita.maleckiene@gmail.com

8 37 37 75 24

Janina Mandravickienė

aukštasis

Pradinių klasių mokytojo

Pradinis ugdymas

2a klasės vadovė; mokyklos tarybos narė

janinamand@yahoo.com
8 37 37 75 24

Ingrida Masteikienė

aukštasis

specialiosios pedagogikos ir logopedijos

Logopedė

 

m.ingridux@gmail.com
8 37 37 75 24

Virginija Matakienė

aukštasis

Rusų kalbos ir literatūros mokytojo; pradinių klasių mokytojo

Pradinis ugdymas

3b klasės vadovė

virginija_m@yahoo.com

8 37 37 75 24

Vilma Matoškienė

aukštasis

Rusų kalbos ir literatūros ir psichologijos mokytojo

Rusų kalba

 

vilma_matoskiene@yahoo.com

8 37 37 75 24

Rasa Mažeikienė

aukštasis

Vokiečių kalbos filologo, anglų kalbos mokytojo

Anglų kalba

 

 

rasa_mazeikiene@yahoo.com

8 37 37 75 24

Emilija Meištininkienė

 

Istorijos mokytojo

Mokytojo padėjėja

 

k.emilija.1@gmail.com

8 37 37 75 24

Lina Minkevičienė

aukštasis

Chorinio dirigavimo

Muzika

 8a klasės vadovė;

mokyklos tarybos narė

linaminkev@gmail.com

8 37 37 75 24

Joana Norvaišienė

aukštasis

Pradinių kl. mokytoja

Technologijos

 

joananorvaisiene@yahoo.com

8 37 37 75 24

Eglė Paliliūnaitė

aukštasis

Fizikos mokytojo; informatikos mokytojo

Fizika, informatika

6d klasės vadovė

egle.paliliunaite@jkm.lt

8 37 37 75 24

Gina Paulavičienė

 aukštasis

 Pradinių klasių mokytojo

 Pradinis ugdymas

2d klasės vadovė

ginapaulaviciene@gmail.com

8 37 37 75 24

Vilija Peterienė

aukštasis

magistras

Kūno kultūros dėstytojo; edukologijos magistro kvalifikacija

Fizinis ugdymas

 

vilija72@yahoo.com

8 37 37 75 24

Ernesta Petrauskienė

aukštasis-
magistras

Kūno kultūros mokytojo; edukologijos (specializacija –socialinė pedagogika) magistro kvalifikacija

Socialinė pedagogė

 VGK pirmininkė

ernesta.petrauskiene@gmail.com
8 37 37 75 24

Rasa Petružienė

aukštasis

magistras

Anglų kalbos mokytojo

Anglų kalba

 

petruziener@yahoo.com
8 37 37 75 24

Daiva Pranevičienė

aukštasis

Pradinių klasių mokytojo

Pradinis ugdymas

1e klasės vadovė

 8 37 37 75 24

daiva.praneviciene@gmail.com

Birutė Prekevičiūtė-Meškauskienė

aukštasis

vadybos ir verslo administravimas

Dramos būrelis

 

birute.mes@gmail.com

8 37 37 75 24

Laima Razbadauskytė

aukštasis

 

magistras

biologijos mokytojo;
biologijos magistro laipsnis

Biologija

7c klasės vadovė

laima.razbadauskyte@gmail.com
8 37 37 75 24

Jolanta Reklaitienė

aukštasis

Pradinių klasių mokytojo; anglų kalbos mokytojo

Anglų kalba

direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

VGK narė

jolantarek@gmail.com

8 37 37 75 24

Jolita Ryzgelienė

aukštasis

Chemijos-biologijos mokytojo

Chemija

 

jolryzgmil@gmail.com

8 37 37 75 24

Vilma Rozenbergienė

aukštasis

 

logopedė, spec. pedagogė

VGK narė

vilmarozenberge@gmail.com

8 37 37 75 24

Zita Skatikienė

aukštasis

magistras

Anglų kalbos mokytojo

Anglų kalba

3e klasės vadovė

zitaska@gmail.com
8 37 37 75 24

Rimunda Stanienė

aukštasis

Rusų kalbos ir literatūros dėstytojo; pradinių klasių mokytojo

Pradinis ugdymas

1b klasės vadovė

rimundas@gmail.com

8 37 37 75 24

Asta Stanislovaitytė

aukštasis

Pradinių klasių mokytojo

Pradinis ugdymas

4a klasės vadovė; direktoriaus pavaduotoja ugdymui

asta.stanislovaityte@milikoniai.lt

8 37 37 75 24

         

 

Simona Šinskaitė

aukštasis

magistras

Edukologijos magistras

socialinė pedagogė

 

8 37 37 75 24

Violeta Sventkauskienė

aukštasis

Lietuvių kalbos ir literatūros  mokytojo

Lietuvių kalba

 8c klasės vadovė; metodinės grupės pirmininkė

violeta15764@yahoo.com

 

8 37 37 75 24

Vilma Šambaravičienė

aukštasis

Pradinių klasių mokytojo

Pradinis ugdymas

 1a  klasės vadovė

8 37 37 75 24

vilma.sambaraviciene@milikoniai.lt

Vilija Šilkūnienė

aukštasis

Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo

Šokis

 

vilija.silkuniene@icloud.com

8 37 37 75 24

Jolanta Šimkonienė

aukštasis

Vokiečių kalbos mokytojo

Vokiečių kalba

8d klasės vadovė

jolanta_sim@yahoo.com

8 37 37 75 24

Liudmila Štaupienė

aukštasis

Pradinių klasių mokytojo

Pradinis ugdymas

bibliotekos vedėja

s.liuda@gmail.com

8 37 37 75 24

Birutė Ulanavičienė

aukštasis

Piešimo, braižybos ir darbų mokytojo

Dailė

metodinės grupės pirmininkė

birrutee@gmail.com

8 37 37 75 24

Rasa Valackaitė-Pranckūnienė

aukštasis

magistras

teologijos mokytoja; religijos mokslų magistras

Tikyba

 

rasele.vp@gmail.com
8 37 37 75 24

Irena Valainienė

aukštasis

Defektologijos, pradinių klasių mokytojo

Pradinis ugdymas

4b klasės vadovė;

VGK narė

irenavala@gmail.com

8 37 37 75 24

Jūratė Valatavičienė

aukštasis

Pradinių klasių mokytojo

Pradinis ugdymas

 2c klasės vadovė

jvalataviciene@gmail.com

 

8 37 37 75 24

Violeta Varnelienė

aukštasis

Filologo, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo, pradinių klasių mokytojo

Pradinis ugdymas

4c klasės vadovė

violetavarneliene@gmail.com

8 37 37 75 24

Lijana Vaznė

aukštasis

Matematikos ir informatikos mokytojo

Matematika

5b klasės vadovė

liacjana@yahoo.com

8 37 37 75 24

Edita Venckienė

aukštasis

Lietuvių k. mokytojo

Lietuvių k.

5a klasės vadovė

venedita@gmail.com

8 37 37 75 24

Vilma Venckienė

 aukštasis

šokio mokytojo

 Šokis

 

 69willmike96@gmail.com

8 37 37 75 24

Inga Vokietaitienė

aukštasis

Anglų kalbos mokytojos

Anglų kalba

 5c klasės vadovė

inga.danusaite@gmail.com

8 37 37 75 24

Asta Volbergienė

aukštasis

magistras

Lietuvių literatūros magistro kvalifikacinis laipsnis

Lietuvių kalba

7a klasės vadovė

asvo28@yahoo.com

8 37 37 75 24

Karolina Zakšauskienė

aukštasis

Pradinio ugdymo mokytojo

Pradinis ugdymas

2e klasės vadovė

karolina.zaksauskiene@gmail.com

8 37 37 75 24

Genovaitė Zimnickienė

aukštasis

Chemijos ir biologijos dėstytojo

Biologija ir chemija

 

genovaite.zimnickiene@gmail.com

8 37 37 75 24

Laima Zumarienė

aukštasis

Pradinio mokymo ir darbinio mokymo

Technologijos

 Mokyklos tarybos narė

laimazumariene@yahoo.com

8 37 37 75 24

Polina Žemaitienė

aukštasis

magistras

Bibliotekininkystės-bibliografijos, praktinės filosofijos magistrantūra

Etika, filosofija

7d klasės vadovė; metodinės tarybos pirmininkė

polina.zemaitiene@milikoniai.lt

8 37 37 75 24

Vanda Žėkienė

aukštasis

Fizinio auklėjimo dėstytojo – trenerio

Mokytojo padėjėja,

fizinis ugdymas

 

vanda.zekiene@gmail.com

8 37 37 75 24

Daiva Žibienė

aukštasis

Lietuvių kalbos mokytojo

Priešmokyklinis ugdymas

PUG mokytoja

zibiene.daiva@gmail.com

8 37 37 75 24