Mokytojai
2017-04-27

Laisvų mokytojų darbo vietų nėra.

Milikonių pagrindinės mokyklos mokytojų sąrašas

2016-2017 m.m.

Vardas, pavardė Išsilavinimas Įgyta specialybė Dėstomas dalykas Pareigos el.paštas;
telefono nr.
Jolanta Andziulienė aukštasis Dailininko pedagogo Dailė 8 37 37 75 24
Audronė Babajan aukštasis Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo Lietuvių kalba internas1@yahoo.com

8 37 37 75 24

Vida Bagdanskienė aukštasis Matematikos ir fizikos mokytojo Matematika vidabagdmil@gmail.com

8 37 37 75 24

Albinas Bagdonas aukštasis Fizikos dėstytojo Fizika albinasbagdonas@gmail.com

8 37 37 75 24

Jolanta Balandienė aukštasis Anglų kalbos ankstyvojo ugdymo mokytojo Anglų kalba 3d klasės vadovė jolanta.balandiene@gmail.com

8 37 37 75 24

Ramunė Baltrušaitienė aukštasis-magistras Geografijos mokytojo;

edukologijos magistro

Geografija 8a klasės vadovė; metodinės grupės pirmininkė baltrusaitiene.ram2005@gmail.com

8 37 37 75 24

Asta Baronaitė aukštasis Pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas 1b klasės vadovė 8 37 37 75 24
Tatjana Bazeikina aukštasis Rusų kalbos ir literatūros mokytojo Rusų kalba 8b klasės vadovė 8 37 37 75 24
Danutė Brazienė aukštasis Pradinių klasių mokytojo; biologijos mokytojo Pradinis ugdymas 2a klasės vadovė 8 37 37 75 24
Ilona Bubnelienė aukštasis Bibliotekininko-bibliografo; anglų kalbos mokytojo Anglų kalba 10a klasės vadovė ilonabubneliene@yahoo.com

8 37 37 75 24

Violeta Bučinskienė aukštasis Anglų kalbos ir literatūros dėstytojo Anglų kalba 8 37 37 75 24
 Jolanta Cibulskienė  aukštasis magistras  pradinių klasių mokytojo; edukologijos magistro  Priešmokyklinio ugdymo grupė  8 37 37 75 24
Aušra Černiauskaitė aukštasis lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo Lietuvių kalba 8c klasės vadovė 8 37 37 75 24
Jurga Čepkutė aukštasis  pradinių klasių mokytojo ir pagrindinės muzikos mokytojo Pradinis ugdymas 1e klasės vadovė 8 37 37 75 24

 

Rima Eitmantienė aukštasis Matematikos mokytojo Matematika 7b klasės vadovė Irishsetter@one.lt

8 37 37 75 24

Dalia Grėbliūnienė aukštasis Istorijos ir tarptautinės teisės specialisto Istorija 8 37 37 75 24
Jūratė Jarušaitienė aukštasis Kūno kultūros dėstytojo Kūno kultūra jurate.jarusaitiene@gmail.com

8 37 37 75 24

Gitana Jodikienė aukštasis Anglų kalbos ir pedagogikos Anglų kalba 6b klasės vadovė gjodikiene@yahoo.com

8 37 37 75 24

Joana Juodkojienė aukštasis Matematikos mokytojo Matematika  5b klasės vadovė 8 37 37 75 24
Jūratė Milkevičienė aukštasis Istorijos ir pedagogikos Istorija sirenester@gmail.com

8 37 37 75 24

Rasa Katalynienė aukštasis Pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos Pradinis ugdymas 4c klasės vadovė rasalaimute@gmail.com
8 37 37 75 24
Rita Križinauskienė aukštasis Pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas 2d klasės vadovė 8 37 37 75 24
Rasa Kundrotienė aukštasis Muzikos mokytojo Muzika rasakundrotas@one.lt

8 37 37 75 24

Daiva Kunskienė aukštesnysis Katalikų religijos mokytojo Tikyba pupulizzz@gmail.com

8 37 37 75 24

Vilma Lenzienė aukštasis-magistras Kūno kultūros dėstytojo Kūno kultūra 8 37 37 75 24
Edvardas Liniovas aukštasis-magistras Energetikos vadybos; pedagoginės studijos; Informacinės technologijos edward555@one.lt

8 37 37 75 24

informatikos inžinerijos
Erika Liutkevičienė aukštasis Pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas 2c klasės vadovė erikapocta@gmail.com

8 37 37 75 24

Audronė Macijauskienė aukštasis Romanų-germanų k. ir lit. dėstytoja Anglų kalba audrone.macijauskiene@gmail.com

8 37 37 75 24

Lolita Maleckienė aukštasis- magistras Psichologijos bakalauras; psichologijos magistrantūra Psichologė lolita.maleckiene@gmail.com

8 37 37 75 24

Janina Mandravickienė aukštasis Pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas 1a klasės vadovė; metodinės grupės pirmininkė janinamand@yahoo.com

8 37 37 75 24

Virginija Matakienė aukštasis Rusų kalbos ir literatūros mokytojo; pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas 2b klasės vadovė virginija_m@yahoo.com

8 37 37 75 24

Vilma Matoškienė aukštasis Rusų kalbos ir literatūros ir psichologijos mokytojo Rusų kalba vilma_matoskiene@yahoo.com

8 37 37 75 24

Rasa Mažeikienė aukštasis Vokiečių kalbos filologo, anglų kalbos mokytojo Anglų kalba metodinės grupės pirmininkė rasa_mazeikiene@yahoo.com

8 37 37 75 24

Elena Miliauskienė aukštasis Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos, pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas 4a klasės vadovė elena.miliauskiene@gmail.com
8 37 37 75 24
Lina Minkevičienė aukštasis Chorinio dirigavimo Muzika 8 37 37 75 24
Joana Norvaišienė aukštasis Pradinių kl. mokytoja Technologijos joananorvaisiene@yahoo.com

8 37 37 75 24

Teresė Paimbrekienė aukštasis Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo bibliotekininkė 8 37 37 75 24
Eglė Paliliūnaitė aukštasis Fizikos mokytojo; informatikos mokytojo Fizika, informatika egle.paliliunaite@jkm.lt

8 37 37 75 24

 Gina Paulavičienė  aukštasis  Pradinių klasių mokytojo  Pradinis ugdymas  1d klasės vadovė  8 37 37 75 24
Vilija Peterienė aukštasis-magistras Kūno kultūros dėstytojo; edukologijos magistro kvalifikacija Kūno kultūra 8 37 37 75 24
Birutė Prekevičiūtė-Meškauskienė aukštasis vadybos ir verslo administravimas dramos būrelio vadovė 8 37 37 75 24
Jolanta Reklaitienė aukštasis Pradinių klasių mokytojo; anglų kalbos mokytojo Anglų kalba  5c klasės vadovė 8 37 37 75 24
Jolita Ryzgelienė aukštasis Chemijos-biologijos mokytojo Chemija jolryzgmil@gmail.com

8 37 37 75 24

Vilma Rozenbergienė aukštasis specialiojo pedagogo ir logopedo Logopedė 8 37 37 75 24
Rimunda Stanienė aukštasis Rusų kalbos ir literatūros dėstytojo; pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas 4b klasės vadovė rimundas@gmail.com

8 37 37 75 24

Asta Stanislovaitytė aukštasis Pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas 3a klasės vadovė asta.stanislovaityte@milikoniai.lt

8 37 37 75 24

 Eglė Straleckaitė-Daugėlė  aukštasis  Šokio mokytojo  Šokis  8 37 37 75 24
Violeta Sventkauskienė aukštasis Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo Lietuvių kalba violeta15764@yahoo.com

8 37 37 75 24

Marytė Ščerbavičienė aukštasis-magistras Matematikos mokytojo, edukologijos mokslų magistrė Socialinė pedagogė 8 37 37 75 24
Vilija Šilkūnienė aukštasis Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo Būrelio vadovė 8 37 37 75 24
Jolanta Šimkonienė aukštasis Vokiečių kalbos mokytojo Vokiečių kalba 7a klasės vadovė jolanta_sim@yahoo.com

8 37 37 75 24

Liudmila Štaupienė aukštasis Pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos Pradinis ugdymas bibliotekos vedėja s.liuda@gmail.com

 

8 37 37 75 24

Birutė Ulanavičienė aukštasis Piešimo, braižybos ir darbų mokytojo Dailė metodinės grupės pirmininkė birrutee@gmail.com

8 37 37 75 24

Irena Valainienė aukštasis Defektologijos, pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas 3b klasės vadovė trenavala@gmail.com

8 37 37 75 24

Jūratė Valatavičienė aukštasis Pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas  1c klasės vadovė 8 37 37 75 24
Violeta Varnelienė aukštasis Filologo, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo, pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas 3c klasės vadovė violetavarneliene@gmail.com

8 37 37 75 24

Lina Vėjienė aukštasis Socialinio pedagogo;

kūno kultūros mokytojo šokio specailizacija

Būrelio vadovė lina.balnanosyte@gmail.com

8 37 37 75 24

Inga Vokietaitienė aukštasis Anglų kalbos mokytojos Anglų kalba 5a klasės vadovė;

mokyklos tarybos pirmininkė

inga.danusaite@gmail.com

8 37 37 75 24

Asta Volbergienė aukštasis-magistras Lietuvių literatūros magistro kvalifikacinis laipsnis Lietuvių kalba 6a klasės vadovė;

metodinės grupės pirmininkė

asvo28@yahoo.com

8 37 37 75 24

Laima Vosylienė aukštasis Pagalbinės mokyklos mokytoja ir logopedė Spec. pedagogė 8 37 37 75 24
Genovaitė Zimnickienė aukštasis Chemijos ir biologijos dėstytojo Biologija ir chemija 7c klasės vadovė genovaite.zimnickiene@gmail.com

8 37 37 75 24

Laima Zumarienė aukštasis Pradinio mokymo ir darbinio mokymo Technologijos laimazumariene@yahoo.com

8 37 37 75 24

Polina Žemaitienė aukštasis-magistras Bibliotekininkystės-bibliografijos, praktinės filosofijos magistrantūra Etika, filosofija 6c klasės vadovė; metodinės grupės pirmininkė pitija43@gmail.com

8 37 37 75 24