Mokytojai, laisvos darbo vietos
2021-07-20

 

Informacija korepetitoriams ir laisvai samdomiems mokytojams

Milikonių progimnazijos mokytojų sąrašas

2021-2022 m.m.

 
Vardas, pavardė Išsilavinimas Įgyta specialybė Dėstomas dalykas Funkcijos el.paštas;
telefono nr.
Ovidijus Antanaitis aukštasis Ekonomikos bakalauras Karatė būrelis    ovidijus.antanaitis@gmail.com

 

8 37 37 75 24

Rūta Antanavičienė aukštasis Psichologo Psichologė   rutosidejos@gmail.com

 

8 37 37 75 24

Audronė Babajan aukštasis Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo Lietuvių kalba  VGK narė;

mokyklos tarybos narė

internas1@yahoo.com

 

8 37 37 75 24

Birutė Kavaliauskienė aukštasis magistras Matematikos mokytojo; matematikos magistro Matematika 6e klasės vadovė vidabagdmil@gmail.com

 

8 37 37 75 24

Jolanta Balandienė aukštasis pradinių klasių mokytojo;

Anglų kalbos ankstyvojo ugdymo mokytojo

Pradinis ugdymas

 

Anglų kalba

4d klasės vadovė jolanta.balandiene@gmail.com

 

8 37 37 75 24

Ramunė Baltrušaitienė aukštasismagistras Geografijos mokytojo; edukologijos magistro Geografija  direktoriaus pavaduotoja ugdymui baltrusaitiene.ram2005@gmail.com

 

8 37 37 75 24

Vida Barysienė aukštasis Pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos Pradinis ugdymas 4e klasės vadovė vbarysiene@gmail.com

 

8 37 37 75 24

Asta Baronaitė aukštasis Pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas 2b klasės vadovė rasyk.laukiu@yahoo.com

 

8 37 37 75 24

Jurgita Bartainienė aukštasis vaikystės pedagogika; anglų kalbos mokytojo Anglų kalba 6c klasės vadovė jurga.bart@gmail.com
8 37 37 75 24
Tatjana Bazeikina aukštasis Rusų kalbos ir literatūros mokytojo Rusų kalba   tania.bazeikina@gmail.com
8 37 37 75 24
Danutė Brazienė aukštasis Pradinių klasių mokytojo; biologijos mokytojo Pradinis ugdymas 3a klasės vadovė brazdana@gmail.com

 

8 37 37 75 24

Ilona Bubnelienė aukštasis Bibliotekininko-bibliografo; anglų kalbos mokytojo Anglų kalba   ilonabubneliene@yahoo.com

 

8 37 37 75 24

Jolanta Cibulskienė  aukštasis magistras  pradinių klasių mokytojo; edukologijos magistro Pradinis ugdymas 1d klasės vadovė cibulskiene.jolanta@gmail.com

 

8 37 37 75 24

Aušra Černiauskaitė aukštasis lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo Lietuvių kalba   ausriuke0128@gmail.com

 

8 37 37 75 24

           
Rima Eitmantė aukštasis Matematikos mokytojo Matematika 8b klasės vadovė Irishsetter@one.lt

 

8 37 37 75 24

Zita Garuolienė aukštasis Matematikos mokytojo Matematika metodinės grupės pirmininkė zita.garuoliene@gmail.com

 

8 37 37 75 24

Dalia Grėbliūnienė aukštasis Istorijos ir tarptautinės teisės specialisto Istorija 6a klasės vadovė runce91@gmail.com

 

8 37 37 75 24

Gediminas Grėsius

aukštasis

magistras

Geografijos ir istorijos mokytojo;

žurnalistikos magistro laipsnis

Geografija   8 37 37 75 24

 

gediminas.gresius@gmail.com

Jūratė Jarušaitienė aukštasis Kūno kultūros dėstytojo Fizinis ugdymas   jurate.jarusaitiene@gmail.com

 

8 37 37 75 24

Gitana Jodikienė aukštasis Anglų kalbos ir pedagogikos Anglų kalba 7b klasės vadovė; mokyklos tarybos pirmininkė gjodikiene@yahoo.com

 

8 37 37 75 24

Joana Juodkojienė aukštasis Matematikos mokytojo Matematika  6b klasės vadovė joana.dienynas@gmail.com

 

8 37 37 75 24

 
Rasa Katalynienė aukštasis Pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos Pradinis ugdymas 1c klasės vadovė rasalaimute@gmail.com
metodinės grupės pirmininkė 8 37 37 75 24
Rita Križinauskienė aukštasis Pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas 3d klasės vadovė ritakrizinauskiene@gmail.com

 

8 37 37 75 24

Rasa Kundrotienė aukštasis Muzikos mokytojo Muzika   rasakundrotas@one.lt

 

8 37 37 75 24

Daiva Kunskienė aukštesnysis Katalikų religijos mokytojo Tikyba   pupulizzz@gmail.com

 

8 37 37 75 24

Vilma Lenzienė aukštasis magistras Kūno kultūros dėstytojo Fizinis ugdymas   vilma.lenziene@gmail.com

 

8 37 37 75 24

Edvardas Liniovas aukštasis-magistras Energetikos vadybos; pedagoginės studijos; informatikos inžinerijos Informacinės technologijos   edvardas.liniovas@milikoniai.lt
8 37 37 75 24
Erika Liutkevičienė aukštasis Pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas 3c klasės vadovė

 

 

erikapocta@gmail.com

 

8 37 37 75 24

Lolita Maleckienė aukštasis- magistras Psichologijos bakalauras; psichologijos magistrantūra Psichologė  VGK narė lolita.maleckiene@gmail.com

 

8 37 37 75 24

Janina Mandravickienė aukštasis Pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas 2a klasės vadovė; mokyklos tarybos narė janinamand@yahoo.com
8 37 37 75 24
Ingrida Masteikienė aukštasis specialiosios pedagogikos ir logopedijos Logopedė   m.ingridux@gmail.com
8 37 37 75 24
Virginija Matakienė aukštasis Rusų kalbos ir literatūros mokytojo; pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas 3b klasės vadovė virginija_m@yahoo.com

 

8 37 37 75 24

Vilma Matoškienė aukštasis Rusų kalbos ir literatūros ir psichologijos mokytojo Rusų kalba   vilma_matoskiene@yahoo.com

 

8 37 37 75 24

Rasa Mažeikienė aukštasis Vokiečių kalbos filologo, anglų kalbos mokytojo Anglų kalba

metodinės grupės pirmininkė

rasa_mazeikiene@yahoo.com

 

8 37 37 75 24

           
 
Lina Minkevičienė aukštasis Chorinio dirigavimo Muzika  8a klasės vadovė;

mokyklos tarybos narė

linaminkev@gmail.com

 

8 37 37 75 24

           
Joana Norvaišienė aukštasis Pradinių kl. mokytoja Technologijos   joananorvaisiene@yahoo.com

 

8 37 37 75 24

Eglė Paliliūnaitė aukštasis Fizikos mokytojo; informatikos mokytojo Fizika, informatika 6d klasės vadovė egle.paliliunaite@jkm.lt

 

8 37 37 75 24

Gina Paulavičienė  aukštasis  Pradinių klasių mokytojo  Pradinis ugdymas 2d klasės vadovė  ginapaulaviciene@gmail.com

 

8 37 37 75 24

Vilija Peterienė aukštasis-magistras Kūno kultūros dėstytojo; edukologijos magistro kvalifikacija Fizinis ugdymas   vilija72@yahoo.com

 

8 37 37 75 24

Ernesta Petrauskienė aukštasis-
magistras
Kūno kultūros mokytojo; edukologijos (specializacija –socialinė pedagogika) magistro kvalifikacija Socialinė pedagogė  VGK pirmininkė ernesta.petrauskiene@gmail.com
8 37 37 75 24
Rasa Petružienė aukštasis-magistras Anglų kalbos mokytojo Anglų kalba   petruziener@yahoo.com
8 37 37 75 24
Daiva Pranevičienė  aukštasis  Pradinių klasių mokytojo  Pradinis ugdymas 1e klasės vadovė  8 37 37 75 24

 

daiva.praneviciene@gmail.com

Birutė Prekevičiūtė-Meškauskienė aukštasis vadybos ir verslo administravimas Dramos būrelis   birute.mes@gmail.com

 

8 37 37 75 24

Laima Razbadauskytė aukštasis

 

magistras

biologijos mokytojo;
biologijos magistro laipsnis
Biologija 7c klasės vadovė laima.razbadauskyte@gmail.com
8 37 37 75 24
Jolanta Reklaitienė aukštasis Pradinių klasių mokytojo; anglų kalbos mokytojo Anglų kalba direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

VGK narė

jolantarek@gmail.com

 

8 37 37 75 24

Jolita Ryzgelienė aukštasis Chemijos-biologijos mokytojo Chemija   jolryzgmil@gmail.com

 

8 37 37 75 24

Vilma Rozenbergienė aukštasis   logopedė, spec. pedagogė VGK narė zitaska@gmail.com

 

8 37 37 75 24

Zita Skatikienė aukštasis-magistras Anglų kalbos mokytojo Anglų kalba 3e klasės vadovė petruziener@yahoo.com
8 37 37 75 24
Rimunda Stanienė aukštasis Rusų kalbos ir literatūros dėstytojo; pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas 1b klasės vadovė rimundas@gmail.com

 

8 37 37 75 24

Asta Stanislovaitytė aukštasis Pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas 4a klasės vadovė; direktoriaus pavaduotoja ugdymui asta.stanislovaityte@milikoniai.lt

 

8 37 37 75 24

Simona Šinskaitė aukštasis

 

magistras

Edukologijos magistras socialinė pedagogė   8 37 37 75 24
Violeta Sventkauskienė aukštasis Lietuvių kalbos ir literatūros  mokytojo Lietuvių kalba  8c klasės vadovė; metodinės grupės pirmininkė violeta15764@yahoo.com

 

8 37 37 75 24

Vilma Šambaravičienė aukštasis Pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas  1a  klasės vadovė 8 37 37 75 24

 

rimantas13@inbox.lt

Vilija Šilkūnienė aukštasis Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo Šokis   vilija.silkuniene@icloud.com

 

8 37 37 75 24

Jolanta Šimkonienė aukštasis Vokiečių kalbos mokytojo Vokiečių kalba 8d klasės vadovė jolanta_sim@yahoo.com

 

8 37 37 75 24

Liudmila Štaupienė aukštasis Pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas bibliotekos vedėja s.liuda@gmail.com

 

8 37 37 75 24

Birutė Ulanavičienė aukštasis Piešimo, braižybos ir darbų mokytojo Dailė metodinės grupės pirmininkė birrutee@gmail.com

 

8 37 37 75 24

Rasa Valackaitė-Pranckūnienė aukštasis magistras teologijos mokytoja; religijos mokslų magistras Tikyba   rasele.vp@gmail.com
8 37 37 75 24
 Vilma  Venckienė  aukštasis šokio mokytojo  Šokis    69willmike96@gmail.com

 

8 37 37 75 24

Irena Valainienė aukštasis Defektologijos, pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas

4b klasės vadovė;

VGK narė

irenavala@gmail.com

 

8 37 37 75 24

Jūratė Valatavičienė aukštasis Pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas  2c klasės vadovė jvalataviciene@gmail.com

 

8 37 37 75 24

Violeta Varnelienė aukštasis Filologo, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo, pradinių klasių mokytojo Pradinis ugdymas 4c klasės vadovė violetavarneliene@gmail.com

 

8 37 37 75 24

Inga Vokietaitienė aukštasis Anglų kalbos mokytojos Anglų kalba   inga.danusaite@gmail.com

 

8 37 37 75 24

Asta Volbergienė aukštasis-magistras Lietuvių literatūros magistro kvalifikacinis laipsnis Lietuvių kalba 7a klasės vadovė asvo28@yahoo.com

 

8 37 37 75 24

Genovaitė Zimnickienė aukštasis Chemijos ir biologijos dėstytojo Biologija ir chemija   genovaite.zimnickiene@gmail.com

 

8 37 37 75 24

Laima Zumarienė aukštasis Pradinio mokymo ir darbinio mokymo Technologijos  Mokyklos tarybos narė laimazumariene@yahoo.com

 

8 37 37 75 24

Polina Žemaitienė aukštasis-magistras Bibliotekininkystės-bibliografijos, praktinės filosofijos magistrantūra Etika, filosofija 7d klasės vadovė; metodinės tarybos pirmininkė pitija43@gmail.com

 

8 37 37 75 24

Vanda Žėkienė aukštasis Fizinio auklėjimo dėstytojo – trenerio Mokytojo padėjėja

 

fizinis ugdymas

  vanda.zekiene@gmail.com

 

8 37 37 75 24

Daiva Žibienė aukštasis Lietuvių kalbos mokytojo Priešmokyklinis ugdymas PUG mokytoja zibiene.daiva@gmail.com

 

8 37 37 75 24