Paslaugos
2018-09-01
Logopedė

Psichologė

Socialinė pedagogė

Specialioji pedagogė

Sveikatos priežiūros specialistė

Vaiko gerovės komisija

Biblioteka

Mokykloje teikiamos mokamos paslaugos: pailginto darbo dienos grupė; neformaliojo vaikų švietimo programos (sąrašą rasite skiltyje „Neformalusis švietimas“)