Paslaugos
2023-11-27

Progimnazijos psichologių pagalbos gavėjai pagal klases:

psichologė Aušra Bradauskaitė pagalbą teikia 1, 2, 3, 7 klasėms.

Psichologė Lolita Velykė  – 4, 5, 6, 8 klasėms.

Esant poreikiui, pagalbą teikiama visiems mokiniams, tėvams ir mokytojams atsižvelgiant į situaciją.

Psichologinė pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos aktais, Lietuvos psichologų sąjungos patvirtintais dokumentais, profesine psichologo etika ir tarptautiniu testų naudojimo reglamentu.

Darbo grafikai:

Psichologės Lolita Velykė ir Aušra Bradauskaitė

Socialinė pedagogė Ernesta Petrauskienė

Socialinė pedagogė Simona Šinskaitė

Logopedė

Specialioji pedagogė

Sveikatos priežiūros specialistė

Vaiko gerovės komisija

Biblioteka

Valgykla (meniu lapkričio 27-gruodžio 1d.)

Mokykloje teikiamos mokamos paslaugos: pailginto darbo dienos grupė; neformaliojo vaikų švietimo programos (sąrašą rasite skiltyje „Neformalusis švietimas”)