Paslaugos
2020-09-25

Logopedė

Psichologė Lolita Maleckienė

Psichologė Rūta Antanavičienė

Socialinė pedagogė Ernesta Petrauskienė

Socialinė pedagogė Simona Šinskaitė

Specialioji pedagogė

Sveikatos priežiūros specialistė

Vaiko gerovės komisija

Biblioteka

Valgykla

Mokykloje teikiamos mokamos paslaugos: pailginto darbo dienos grupė; neformaliojo vaikų švietimo programos (sąrašą rasite skiltyje „Neformalusis švietimas“)