Vadovai
2017-01-12
Ryzgelis j dir 3 Direktorius

JANAS RYZGELIS

I vadybinė kategorija

Tel./faks. 8 37 37 75 24

E-paštas: ryzjan@gmail.com

 • 1985 m. VVPI (VPU) geografijos ir kūno kultūros mokytojo specialybė
 • Nuo 1990 m. Kauno Milikonių vidurinės mokyklos direktorius
 • 1995 m. KTU edukologijos mokslo magistras

 Baltrusaitiene R dir pav (2) Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

RAMUNĖ BALTRUŠAITIENĖ

kuruoja 1-4 klases

Tel./faks. 8 37 37 75 24

E-paštas: baltrusaitiene.ram2005@gmail.com

 • 2000 m. VPU gamtos mokslų bakalauro laipsnis ir geografijos mokytojo specialybė
 • 2002 m. VPU geografijos magistro laipsnis
 • Nuo 2017 m. Kauno Milikonių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

JOLANTA REKLAITIENĖ

kuruoja 5-8 klases

Tel./faks. 8 37 37 75 24

E-paštas: jolanta.reklaitiene@milikoniai.lt

 • 2004 m. ŠU pradinių klasių mokytojo specialybė
 • 2006 m. KU TSI anglų kalbos mokytojo specialybė
 • Nuo 2019 m. Kauno Milikonių progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

ASTA STANISLOVAITYTĖ

kuruoja neformalųjį švietimą

Tel./faks. 8 37 37 75 24

E-paštas: asta.stanislovaityte@milikoniai.lt

 • 1990 m. ŠPI (ŠU) pradinių klasių mokytojo specialybė
 • Nuo 2009 m. Kauno Milikonių vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

VIDMANTAS JODIKIS

Tel./faks. 8 37 37 75 24

E-paštas: vidmajodikis@gmail.com

 • 2003 m. LŽŪU žemėtvarkos specialybė
 • Nuo 2013 m. spalio mėn. 1 d. Kauno Milikonių vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams