Vartotojų pasitenkinimas viešosiomis paslaugomis
2013-09-01

Tėvų apklausa „Vartotojų pasitenkinimas viešosiomis paslaugomis“

Vartotojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis tyrimas buvo atliktas 2013 metų birželio mėnesį. Tyrimo metu buvo apklausti 152 Kauno Milikonių vidurinės mokyklos mokinių tėvai (globėjai).

Tyrime dalyvavo 1-12 klasių mokinių tėvai: 86% mamos ir 14% tėvų. Pagal amžių respondentai pasiskirstė: jaunesni nei 30 metų – 5%, 31-40 metų – 53%, 41-50 metų – 35%, vyresni nei 50 metų – 7%. Aktyviausiai tyrime dalyvavo 7-ųjų klasių tėvai, pasyviausi – 6-ųjų klasių tėvų.

Vartotojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis tyrimo rezultatai