• Erasmus+ projektas „My Digital Ecological Library“ („Mano skaitmeninė ekologinė knyga“) Projekto Nr. KA220-SCH-EE55B258. Projekto šalis koordinatorė – Prancūzija. Projekte dalyvaujančios šalys partnerės: Belgija, Ispanija, Lietuva, Rumunija, Turkija. Projekto trukmė:  2023 09 01 – 2025 08 31

 • Dalyvaujame projekte „Skaitmeninė švietimo transformacija (,,EdTech”)“, kuris įgyvendinamas pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, finansuojamą Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis. (nuo 2023 m.)


 • Dalyvaujame Erasmus+ projekte „Teachers Training Programme to Dupport Gifted and Talented Students” (GATE) nuo 2021 m.

 • Dalyvaujame   Erasmus+  projekte “Let’s Share our treasures” (Pasidalinkime savo kultūriniais lobiais).  Dalyvauia: Ispanija, Rumunija, Bulgarija, Turkija, Lietuva ir Kroatija. Trukmė: 2021 – 2023. Projekto tikslas – pasidalinti skirtinga patirtimi ir IT kompetencijomis, susijusiomis su švietimo sistema, istorija ir kultūromis šalyse partnerėse.

 • Dalyvaujame kaip asocijuoti partneriai – institucija, kuri prisideda prie projekto dalijimusi savo praktika, rezultatų testavimu ir vertinimu bei projekto viešinimu – Erasmus+ daugiašalės partnerystės projekte „BiMo: Bilingualism in Monolingual Contexts” („BiMo: dvikalbystė vienakalbėje aplinkoje“).  Šiame projekte dalyvauja  7 partneriai iš Europos Sąjungos šalių: Ispanijos, Italijos, Lietuvos, Rumunijos. Projekto trukmė: 2020 – 2022 m. Projekto tinklapis: https://bimo.pixel-online.org

 • Dalyvaujame Erasmus+ daugiašalės partnerystės projekte “Think again. It’s not a garbage” (Galvok iš naujo. Tai ne šiukšlės.).  Šiame projekte dalyvauja  5 mokyklos iš 5 Europos Sąjungos šalių: Bulgarijos, Lenkijos, Lietuvos, Rumunijos ir Turkijos. Projekto trukmė: 2020 – 2022 m.m.

 • Nuo 2019 m. Kauno Milikonių progimnazija įgyvendina „The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE) tarptautinę programą. Programos tikslas – ugdyti atsakingą už savo tobulėjimą, smalsų, kūrybišką, gebantį aktyviai prisidėti prie bendruomenės gyvenimo pilietį. DofE programa – tai iš Edinburgo atkeliavusi asmeninio augimo programa, Lietuvoje nuo 2006 metų sėkmingai įgyvendinama organizacijose dirbančiose su 14-24 metų jaunimu.

 • Kauno Milikonių progimnazija dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 • Nuo 2018 m. dalyvaujame Erasmus+ programos KA2 Streteginių partnerysčių projekte Nr. 2018-1-PL01-KA201-050865  „PARSIFALIS, LEGENDŲ TYRINĖTOJAS” (Parsifal, the Legends Researcher). Šalys partnerės: Lenkija, Italija, Rumunija, Bulgarija. Projektas skirtas skaitymo ir rašymo pasiekimų gerinimui.

 • Nuo 2017 m. dalyvaujame Erasmus+ programos KA2 Streteginių partnerysčių projekte  Nr. 2017-1-ES01-KA203-038370 „Vaizdo žaidimai, skirti mokymui (V4T)”. Projekto tikslas – suteikti pedagogams inovatyvius metodinius įgūdžius, kompetencijas ir priemones, kad jie galėtų veiksmingai išnaudoti vaizdo žaidimus ir mobilias programėles edukaciniais tikslais.

 • 2017-2019 m. įgyvendinsime projektą „ŠIUOLAIKINĖS MOKYMO(SI) APLINKOS NAUDOJIMAS GERINANT MATEMATIKOS DALYKO PASIEKIMUS” (Iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0080)

 • 2017-2018 m. m. įgyvendinsime neformalaus ugdymo projekto „Ebru menas – tapymas ant vandens“ septynių pakopų emocinio intelekto lavinimo programos, skirtos 1-8 kl. mokinių šeimoms, pirmąją pakopą.

 • 2017-2018 m.  Milikonių pagrindinė mokykla dalyvauja iš ES lėšų finansuojamame projekte „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“. Projekto veiklų  metu mokiniai turės galimybę dalyvauti įvairiose edukacinėse programose ir užmegzti kūrybines partnerystes.

 • Nuo 2017 m. dalyvaujame projekte „Nebūk priklausomas”. Projekto partneris – Kauno jaunimo žiniasklaidos centras. Tikslas –  visuomenės sveikatos stiprinimas. Finansuojamas pagal Kauno m. savivaldybės inicijuojamą programą „Iniciatyvos Kaunui”.

 • Nuo 2016 m. mūsų mokykla dalyvauja Gamtosauginių mokyklų programoje.  Programa orientuoja mokyklas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina mokyklų bendruomenių aktyvumą, ugdo mokinių kūrybiškumą. Gamtosauginių mokyklų programa yra viena iš 5 Aplinkosauginio švietimo fondo ( FEE – Foundation for Environmental Education) pasaulyje įgyvendinamų programų.

 • Nuo 2016 m. mokykla dalyvauja nacionaliniame projekte „Besimokančių mokyklų tinklai” (BMT). Projekto tikslas – kolegialiai dalintis XXI a. piliečiui reikalingų kompetencijų ugdymo patirtimi.

 • Nuo 2016 m. dalyvaujame projekte „Piliečio kelias istorijos veidrodyje” pagal Europos komisijos programą „Europa piliečiams”. Projekto tikslas – skatinti dialogą tarp skirtingų kartų, siekiant atskleisti teisių ir laisvių, kurias užtikrina ES, svarbą; palyginti gyvenimą ES ir ankstesnėse represinėse sistemose; padrąsinti piliečius aiškiau įsisąmoninti ES užtikrinamas teises ir laisves. Projekto partneriai: Portugalijos, Juodkalnijos, Vengrijos, Lietuvos mokyklos.

 • 2016-2018 m. Eco Friendly Actions (Ekologiški veiksmai) Erasmus + K2 tarptautinis, daugiašalis projektas. Partneriai: turkai, čekai, rumunai, estai.

 • Nuo 2010 m. dalyvaujame projekte “Mes rūšiuojam”.  Tai Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijos“ ir VšĮ „Ekošviesa“ inicijuotas ir kartu su partneriais įgyvendinamas nacionalinis aplinkosauginis projektas.

 • 2014-2015 m. eTwinning projektas „All equal, all different, all Europeans taking eco-friendly actions (visi lygūs, visi skirtingi, visi Europiečiai, gyvenantys ekologiškai)“.

 •   2013-2015 m. dalyvavome tarptautiniame projekte „Piliečio kelias“ pagal programą „Europa piliečiams“ Nr.64-S-32, 2013-01-23. Pagrindinė veikla – užsiėmimai grupėse, forumo teatro metodo tobulinimas.  Užsiėmimai orientuoti į kultūrinę ir socialinę aplinką, vykdant diskusijas, vaidybinius etiudus, vedant pratimus – žaidimus, ugdant naują lyderį.

 • 2012-2014 m. projekte „Kūrybinės partnerystės“. Programa, inicijuota LR švietimo ir mokslo ministerijos, vykdoma  Ugdymo plėtotės centro. Projekte įvairių kultūros, meno, mokslo ir kūrybos sričių profesionalai, pasitelkdami savo įgūdžius, padėjo pasiekti iškeltus tikslus. Mūsų mokykla bendradarbiavo su profesionaliais aktoriais, dizaineriais, rašytoju, fotografu ir kūrė bendrus projektus.

 • 2012-2014 m. dalyvavome projekto „Muziejus – mokykla – moksleivis“ programoje „MKČ menų medonešis. Ragauk ir auk“, kuris vyko Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje ir jo filialuose.

 • 2012-2014 m. Comenius projektas “Let’s film and share it with a Europen friend” (Filmuokime ir dalinkimės su draugais Europoje”. Partneriai: portugalai, graikai, vokiečiai, rumunai, bulgarai, turkai, ispanai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Atnaujinta 2019-07-01