• 2017-2018 m. m. įgyvendinsime neformalaus ugdymo projekto „Ebru menas – tapymas ant vandens“ septynių pakopų emocinio intelekto lavinimo programos, skirtos 1-8 kl. mokinių šeimoms, pirmąją pakopą.

 

 • 2017-2018 m.  Milikonių pagrindinė mokykla dalyvauja iš ES lėšų finansuojamame projekte „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“. Projekto veiklų  metu mokiniai turės galimybę dalyvauti įvairiose edukacinėse programose ir užmegzti kūrybines partnerystes.

 • Nuo 2017 m. dalyvaujame projekte „Nebūk priklausomas“. Projekto partneris – Kauno jaunimo žiniasklaidos centras. Tikslas –  visuomenės sveikatos stiprinimas. Finansuojamas pagal Kauno m. savivaldybės inicijuojamą programą „Iniciatyvos Kaunui“.

 • Nuo 2016 m. mūsų mokykla dalyvauja Gamtosauginių mokyklų programoje.  Programa orientuoja mokyklas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina mokyklų bendruomenių aktyvumą, ugdo mokinių kūrybiškumą. Gamtosauginių mokyklų programa yra viena iš 5 Aplinkosauginio švietimo fondo ( FEE – Foundation for Environmental Education) pasaulyje įgyvendinamų programų.

 • Nuo 2016 m. mokykla dalyvauja nacionaliniame projekte „Besimokančių mokyklų tinklai“ (BMT). Projekto tikslas – kolegialiai dalintis XXI a. piliečiui reikalingų kompetencijų ugdymo patirtimi.

 • Nuo 2016 m. dalyvaujame projekte „Piliečio kelias istorijos veidrodyje“ pagal Europos komisijos programą „Europa piliečiams“. Projekto tikslas – skatinti dialogą tarp skirtingų kartų, siekiant atskleisti teisių ir laisvių, kurias užtikrina ES, svarbą; palyginti gyvenimą ES ir ankstesnėse represinėse sistemose; padrąsinti piliečius aiškiau įsisąmoninti ES užtikrinamas teises ir laisves. Projekto partneriai: Portugalijos, Juodkalnijos, Vengrijos, Lietuvos mokyklos.

 • 2016-2018 m. Eco Friendly Actions (Ekologiški veiksmai) Erasmus + K2 tarptautinis, daugiašalis projektas. Partneriai: turkai, čekai, rumunai, estai.

 • Nuo 2010 m. dalyvaujame projekte “Mes rūšiuojam”.  Tai Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijos“ ir VšĮ „Ekošviesa“ inicijuotas ir kartu su partneriais įgyvendinamas nacionalinis aplinkosauginis projektas.

 • 2014-2015 m. eTwinning projektas „All equal, all different, all Europeans taking eco-friendly actions (visi lygūs, visi skirtingi, visi Europiečiai, gyvenantys ekologiškai)“.

 •   2013-2015 m. dalyvavome tarptautiniame projekte „Piliečio kelias“ pagal programą „Europa piliečiams“ Nr.64-S-32, 2013-01-23. Pagrindinė veikla – užsiėmimai grupėse, forumo teatro metodo tobulinimas.  Užsiėmimai orientuoti į kultūrinę ir socialinę aplinką, vykdant diskusijas, vaidybinius etiudus, vedant pratimus – žaidimus, ugdant naują lyderį.

 • 2012-2014 m. projekte „Kūrybinės partnerystės“. Programa, inicijuota LR švietimo ir mokslo ministerijos, vykdoma  Ugdymo plėtotės centro. Projekte įvairių kultūros, meno, mokslo ir kūrybos sričių profesionalai, pasitelkdami savo įgūdžius, padėjo pasiekti iškeltus tikslus. Mūsų mokykla bendradarbiavo su profesionaliais aktoriais, dizaineriais, rašytoju, fotografu ir kūrė bendrus projektus.

 • 2012-2014 m. dalyvavome projekto „Muziejus – mokykla – moksleivis“ programoje „MKČ menų medonešis. Ragauk ir auk“, kuris vyko Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje ir jo filialuose.

 • 2012-2014 m. Comenius projektas “Let’s film and share it with a Europen friend” (Filmuokime ir dalinkimės su draugais Europoje”. Partneriai: portugalai, graikai, vokiečiai, rumunai, bulgarai, turkai, ispanai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Atnaujinta 2017-07-07