Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka
2021-06-29
Kauno Milikonių progimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas