Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka
2017-06-09
Kauno Milikonių progimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas